יום חמישי, 11 בדצמבר 2014

המלצה להפקדה לדיון בועדה המחוזית

המלצת הועדה המקומית לדיון והפקדה בועדה המחוזית

יום חמישי, 1 במאי 2014

החלטת ועדה מחוזית לתכנון ובניה


יום ראשון, 15 בספטמבר 2013