תמונות רח' שלם

שלם 4 - חצר פנימית
שלם 4 - מבט מרחוב שלם
שלם 4א' - כביש הטייסים
שלם 6א' - כביש הטייסים
שלם 6א' - חצר פנימית

שלם 6 - חצר פנימית
שלם 6 + 4
שלם 6 + 8
שלם 8 - רחוב שלם
שלם 8
שלם 8א'